Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem wspieraj.liberte.pl, prowadzony jest przez Fundację Liberte!, NIP: 7292626565, REGON 100381648.

Najważniejsze punkty regulaminu:

 • Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT
 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych, weryfikacja adresu e-mail oraz dokonanie przelewu.
 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:płatności online przez system Payu lub przelewem tradycyjnym
 • W terminie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach handlowych oraz wysyłanie do informacji o projektach i produktach Fundacji Liberte! Wiadomości będą wysyłane z wykorzystaniem profesjonalnego systemu mailingowego Getreponse.com, w każdej chwili klient będzie miał możliwość wypisania się z subskrypcji mailingu. Jednocześnie zgadzasz się na warunki serwisu zawarte w Regulaminie Sklepu Liberte! oraz zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

Pełna treść regulaminu:

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowymMożliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną – listem poleconym.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
 4. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych, weryfikacja adresu e-mail oraz dokonanie przelewu.
 2. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia i dokonania zwrotu środków.
 3. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.
 5. Warunki wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 6. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 7. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  a) Płatnością online przez system Payu b) Przelewem na rachunek bankowy.

Dane do wpłaty:
Fundacja Liberte!
ul. Piotrkowska 102, 90 – 004 Łódź

Credit Agricole
Nr rachunku: 85 1940 1076 3032 9838 0001 0000

Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

 1. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.
 2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są niezwłocznie od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: Fundacja Liberte!, ul. Piotrkowska 102, 90 – 004 Łódź. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach handlowych oraz wysyłanie do informacji o projektach i produktach Fundacji Liberte! Wiadomości będą wysyłane z wykorzystaniem profesjonalnego systemu mailingowego Getreponse.com, w każdej chwili klient będzie miał możliwość wypisania się z subskrypcji mailingu. Jednocześnie zgadzasz się na warunki serwisu zawarte w Regulaminie Sklepu Liberte! oraz zobowiązujesz się do ich przestrzegania.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

V. Darowizny

 1. Dzięki rejestracji w wspieraj.liberte.pl można uczestniczyć również uczestniczyć w kampaniach crowdfundingowych, a także wpierać działalność statutową Fundacji darowiznami.
 2. Zasady kampanii crowdfundingowych są każdorazowo opisane na podstronie kampanii.

VI. Darowizny: stałe przelewy

 1. Dzięki rejestracji w wspieraj.liberte.pl można wpierać działalność statutową Fundacji stałymi darowiznami poprzez ustawienie stałych zleceń przelewów w systemie PayU S.A.
 2. Zawierając umowę z Fundacją na wspieranie działalności Fundacji stałymi darowiznami statutowymi Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej zadeklarowanej kwoty pieniężnej.
 3. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 4. Użytkownik może wybrać wysokość miesięcznej wpłaty między kwotami: 5, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 zł.
 5. Użytkownik może samodzielnie zrezygnować z wpłat stałych darowizn w każdej chwili. Rezygnacja będzie działać od kolejnego miesiąca. Rezygnacja z płatności może również zostać zrealizowana za pośrednictwem Fundacji, użytkownik musi napisać w tej sprawie wiadomość na adres: fundacja(AT)findustrial.pl z konta e-mail pod którym jest zarejestrowany w systemie wspieraj.liberte.pl.
 6. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
 7. Reklamację transakcji należy zgłaszać na adres: fundacja(at)findustrial.pl

VII. Postanowienia końcowe

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Fundacja Liberte! ul. Piotrkowska 102, 90 – 004 Łódź.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej – w powitaniu.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

VIII. Kontakt 

 1. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: redakcja(at)liberte.pl
Wróć do strony głównej

Trwa przetwarzanie informacji.

Nie zamykaj tego okna.